«Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

Оголошення

про проведення конкурсу для залучення інвестора з метою реалізації робочого проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

 

 

На підставі рішення Новогродівської міської ради від 30.09.2016               № 7/13-12 «Про надання дозволу на проведення конкурсу для залучення інвестора з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень», Новогродівська міська рада повідомляє про проведення конкурсу для залучення інвестора з метою реалізації проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

 

Дата та час проведення: «07» жовтня  2016 року о  10-00.

Місце проведення конкурсу: м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46,  зал засідань виконавчого комітету Новогродівської міської ради (2-й поверх).

Організатор конкурсу: Новогродівська міська рада.

Ознайомитись з документами, які претендент повинен представити для участі у конкурсі та умовами  конкурсу можна у Організатора конкурсу або в управлінні міського господарства Новогродівської міської ради (кабінет 1.12) за адресою: м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46.

Документи від осіб, що бажають взяти участь в конкурсі, приймаються  Організатором з моменту публікації цього оголошення до «06» жовтня 2016 року  до 09-00.

 

 

Рішення Новогродівської  міської ради від 30.09.2016 №7/13-12

 

Про надання дозволу на проведення конкурсу для залучення інвестора                     з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

 

 З метою забезпечення умов роботи з інвесторами, створення сприятливих умов для ведення інвестиційної діяльності, підтримання конкурентного середовища, встановлення процедури залучення на конкурсних засадах інвесторів для реалізації за інвестиційні кошти робочого проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень», запровадження відкритих економічних методів залучення додаткових коштів для виконання програми соціально-економічного розвитку міста, відповідно рішення міської ради             від 27.05.2016 №7-7/35 «Про надання дозволу на виконання робочого проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти  блочно-модульних котелень», враховуючи невирішеним державним підприємством «Селидіввугілля» питання погашення заборгованості за спожиті енергоносії на  котельній КВТС-20, яка знаходиться на балансі відокремленого підрозділу «ВУ Теплофікації» ДП «Селидіввугілля»,  що можливо призведе  до того, що котельна КВТС-20  не розпочне  роботу         у новому опалювальному сезоні  2016-2017 р.р.,  з метою забезпечення у стислі терміни населення і об’єкти соціальної сфери м.Новогродівка якісними послугами з централізованого теплопостачання, відповідно Закону України «Про інвестиційну діяльність», керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1.      Визначити інвестиційним проектом - робочий проект «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень» з урахуванням пояснювальної записки та  зведеного-кошторисного  розрахунку.     

2.    Надати дозвіл на проведення конкурсу для залучення інвестора з метою  реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень»          і провести  його у термін до 10.10.2016.

3.    Затвердити склад конкурсної комісії на проведення конкурсу для залучення інвестора з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень» (додається).

4.    Затвердити Положення про проведення конкурсу для залучення інвестора     з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень» та конкурсну документацію для проведення конкурсу (додається).

5.      Управлінню міського господарства Новогродівської міської ради (Усов) забезпечити висвітлення проведення конкурсу на офіційному сайті міської ради  чи на міському сайті або в місцевій газеті «Региональные вести».

 

 

 

Міський голова                                                                                  Л.М.Білецька

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              рішення міської ради

                                                                                              30.09.2016 № 7/13-12

          Склад конкурсної комісії на проведення конкурсу для залучення інвестора  з метою  реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

 

Булі                                                                             перший заступник міського голови,

Людмила Петрівна                                                   голова комісії

 

Усов                                                                            начальник управління міського

Максим Олександрович                                           господарства Новогродівської міської ради, заступник голови робочої групи

 

Гергель                                                                     заступник начальника, начальник відділу

Тетяна  Миколаївна                                                 житлової політики, ОСББ та квартирного обліку  управління міського

                                                                                   господарства Новогродівської міської

                                                                                   ради, секретар комісії 

Члени комісії:

 

Колісниченко                                                            начальник відділу комунального

Ангеліна Миколаївна                                               господарства та благоустрою управління

                                                                                    міського господарства

                                                                                    Новогродівської міської ради

 

Левченко                                                                   голова постійної комісії

Григорій Степанович                                                з питань комунальної власності,

                                                                                   житлово-комунального господарства,

                                                                                   містобудування, благоустрою, транспорту

                                                                                   і зв’язку, земельних відносин та охорони

                                                                                   навколишнього природного середовища,

                                                                                   адміністративно – територіального

                                                                                    устрою

Ляшенко                                                                   депутат міської ради

Едуард Олексійович

 

Рябцева                                                                     депутат міської ради

Алла Вікторівна                                                     

 

Сіменко                                                                     головний спеціаліст відділу економіки

Юлія Валеріївна                                                       Новогродівської міської ради

 

Стрельнікова                                                           спеціаліст І категорії                      

Надія Михайлівна                                                   відділу комунального господарства і

                                                                                  благоустрою управління міського

                                                                                   господарства Новогродівської міської ради

 

Шевченко                                                                 начальник відділу економіки

Лілія Сергіївна                                                        Новогродівської міської ради

 

Секретар міської ради                                                                                               К.І.Мусейко

                                          

 Додаток 1

                                                                                                до рішення міської ради

       30.09.2016 7/13-12

Положення

 про проведення конкурсу для залучення інвестора з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень»

 

1. Загальна частина

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність» і інших нормативно-правових актів та визначає порядок підготовки, проведення конкурсу для залучення інвестора              до реалізації робочого проекту  «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

1.2. Конкурс здійснюється відповідно до чинного законодавства України,  проводиться з метою створення сприятливих умов для провадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста.

1.3. Завданням  конкурсу є визначення на конкурсних засадах фізичної особи-підприємця чи юридичної особи, які забезпечать найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності з реконструкції системи теплозабезпечення в м.Новогродівка.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- доступність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

1.5. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають такі значення:

   - інвестор – суб’єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування.

- інвестиційний договір –документ, що створюється сторонами правовідносин, в якому викладено істотні умови домовленості сторін спрямованих на втілення інвестиційного проекту;

-        інвестиційна пропозиція/проекткомплект документації, що є підставою про включення данної пропозиції в перелік об’єктів інвестування;

-        конкурсна комісіяорган створений організатором конкурсу, що діє при ньому, для розгляду інвестиційних пропозицій/проектів;

-        організатор конкурсуце орган місцевого самоврядування, який визначає напрямки та пріоритетність конкурсу;

-        протокол комісіїзведений документ, що відображає відомості про підготовку, організацію та результати проведення конкурсу;

-        умови конкурсу – обов’язковий для учасників конкурсу перелік вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;

-  учасник конкурсу – фізична особа-підприємець чи юридична особа, що подали заяву про намір взяти участь в конкурсі та надали відповідний пакет документів зазначених цим Положенням;

   -переможець конкурсу  - учасник,  конкурсну  пропозицію якого
визначено найкращою та акцептовано.

 1.6. Об’єкт конкурсу: реалізація робочого проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».  

1.7. Організатором конкурсу є Новогродівська міська рада.

1.8. У конкурсі можуть брати участь вітчизняні та іноземні фізичні особи-підприємці чи юридичні особи,  відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.9. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

-        визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

-        не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу або знаходяться в стадії ліквідації;

-        майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт;

-        мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

 1.10. Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності відповідно до умов конкурсу.

1.11. Інвестиційний договір після погодження всіх його умов укладається між організатором конкурсу та переможцем конкурсу.

1.12. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

2. Конкурсна комісія та її повноваження

2.1. Організатор конкурсу утворює комісію на проведення конкурсу для залучення інвестора з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень» (далі – конкурсна комісія), склад та голова якої затверджуються рішенням міської ради.

2.2. Свою діяльність конкурсна комісія здійснює відповідно до чинного законодавства України, рішень Новогродівської міської ради та виконавчого комітету міської ради, цього Положення.

2.3. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

-        проводити конкурс та приймати рішення за наслідками розгляду відповідно до визначень цього Положення;

-        здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсу;

-        приймати рішення про недопущення до участі в конкурсі осіб у разі встановлення фактів, визначених п.1.9. цього Положення;

-        підводити підсумки конкурсу та визначати переможця конкурсу;

-        якщо зареєстрований лише один учасник, комісія має право визнати його переможцем за умови, що він узяв зобов’язання виконати всі умови конкурсу та погодився укласти інвестиційний договір.

2.4. Конкурсна комісія зобов'язана:

-        забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу;

-        зберігати конфіденційність інформації, отриманої від інвесторів та при проведенні конкурсу;

-        публікувати оголошення про проведення конкурсу;

-        забезпечувати учасників конкурсу конкурсною документацією та надавати їм роз'ясненння з питань проведення конкурсу.

2.5.  Засідання конкурсної комісії є правомірним за умови участі в ньому  не менше 2/3 від загального складу комісії.

2.6.   Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів комісії і оформляється протоколом.

2.7. Результати конкурсної комісії затверджуються рішенням міської ради.

2.8.  Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене протягом двух робочих днів з моменту отримання повідомлення про результати конкурсу.

 

3. Конкурсна документація

 3.1. Виконання умов, які пред'являються до конкурсної документації, є обов'язковим для всіх учасників конкурсу.

3.2 Конкурсна документація містить:

-        заявку на участь у конкурсі;

-        перелік документів та відомостей, які додаються учасником до заявки на участь у конкурсі;

-        основні критерії оцінки пропозиції та визначення переможця конкурсу;

-        проект інвестиційного договору.

3.3. Інформація щодо об'єкта та умов інвестування містить наступні відомості:

а) загальна характеристика об'єкта: встановлення п’ять блочно-модульних котелень, котли універсальні, зовнішнього розміщення типу КВГ-135-УТП, загальною потужністю W = 2,767 МВт, кошторисна вартість об’єкта 7577,473 тис.грн., у тому числі 10,568 тис.грн. – експертиза об’єкту та  166,745 тис.грн.технічний нагляд.

б) необхідні умови інвестування, зокрема:

-              готовність та здатність учасника конкурсу профінансувати усі витрати, пов'язані з реалізацією  проекту.

3.4. До заявки подають:

фізичні особи –підприємці:

- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців;

- ліцензія;

- конкурсна пропозиція щодо виконання умов конкурсу.

Юридичні особи:

-        статут підприємства;

-        свідоцтво про державну реєстрацію   суб'єкта підприємницької діяльності у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців;

-        копія довідки ЄДРПОУ;

-        ліцензія;

-        відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності:

а) баланс підприємства;

б) довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом станом на момент оголошення конкурсу;

-        конкурсна пропозиція щодо виконання умов конкурсу.

3.5. Заявка та інші документи, що подаються учасником конкурсу, повинні бути прошиті та пронумеровані, підписані уповноваженою посадовою особою та головним бухгалтером учасника конкурсу і засвідчені його печаткою.

 

4. Оголошення  конкурсу

 4.1. Конкурсна комісія оголошує проведення конкурсу після прийняття рішення міською радою про надання дозволу на його проведення та затвердження конкурсної документації.

4.2. Інформацію про оголошення конкурсу, конкурсна комісія публікує на офіційному сайті міської ради  чи на міському сайті або в місцевій газеті «Региональные вести».

4.3. Інформація про оголошення конкурсу має містити відомості щодо:

-        рішення, на підставі якого проводиться конкурс;

-        назва об’єкту інвестування;

-        найменування і місце знаходження організатора конкурсу, контактний телефон;

-        дату, час і місце проведення конкурсу;

-        терміни подання заяв на конкурс.

 

5. Порядок подання та розгляду конкурсних пропозицій

5.1. Документи від фізичних осіб-підприємців чи юридичних осіб приймаються           протягом 5 календарних днів з дня оприлюднення заяви. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 06 жовтня 2016 року до 09-00 за Київським часом. Пропозиція надається особисто або надсилається  на пошту за адресою Новогродівської міської ради 85483, Донецька область, вул.О.Кошового,46.

5.2. Учасник конкурсу може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.

5.3. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають право вносити зміни до них з метою їх удосконалення або зняти свою пропозицію з розгляду.            

5.4. Конкурсні пропозиції, отримані конкурсною комісією після закінчення строку подачі,    не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу у нерозпечатаних конвертах.

5.5. Неподання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, подання її у неповному обсязі, подання неправдивої інформації, є підставою для відмови учаснику конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсних пропозицій та для виключення його з числа учасників конкурсу.

5.6. До складу конкурсної пропозиції, що надається учасником конкурсу входить:

-        оформлена заявка на участь у конкурсі;

-        документи  перелічені в п. 3.4 цього Положення;

-        пропозиції учасника конкурсу, що відповідають необхідним умовам;

-        додаткові відомості, які учасник конкурсу вважає за необхідне передати комісії або надання яких вимагає комісія з метою уточнення інформації, поданої учасником конкурсу;

-        інші документи.

5.7. У разі, коли учасник конкурсу вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (співінвесторів, кредиторів тощо), до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про реальну домовленість із зазначеними співвиконавцями (протоколи намірів, попередні договори, гарантійні листи тощо).

5.8. Розкриття конкурсних пропозицій відбувається 07 жовтня 2016 року о  10 год. 00 хвил. за Київським часом в залі засідань Новогродівської міської ради (м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46, 2-й поверх). Розкриття конвертів з конкурсною пропозицією може проводитьтися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

Після розкриття  конвертів здійснюється перевірка наявності в них необхідних документів, далі конкурсна комісія озвучує висновки по кожній з надісланих пропозиції, про що вносяться записи у протокол, який підписується усіма членами конкурсної комісії.

Після ознайомлення з наданими пропозиціями учасників, конкурсна комісія проводить їх детальне вивчення і приймає відповідне рішення.

 

6. Порядок організації та проведення конкурсу пропозицій і оголошення переможця конкурсу

6.1. За результатами проведення конкурсу конкурсна комісія ухвалює відповідне рішення.

6.2. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:

- фінансова спроможність учасника конкурсу;

- строки виконання робіт з реалізації проекту;

- надійність учасника, його досвід у бізнесі, серйозність його намірів.

6.3. За рішенням конкурсної комісії перелік критеріїв щодо визначення переможця інвестиційного конкурсу може бути доповнений.

6.4. Переможцем конкурсу визнається учасник, який найбільше відповідає відповідає основним критеріям вказаним в п.6.2.

 Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:

-        протягом строку прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції;

-        усі подані пропозиції не відповідають умовам  конкурсу;

-        усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації;

-        вимоги комісії щодо приведення пропозицій у відповідність до умов конкурсної документації не виконані усіма учасниками конкурсу у встановлений строк;

-        протягом встановленого строку не був узгоджений проект інвестиційного договору з переможцем конкурсу;

-        у разі не затвердження міською радою рішення конкурсної комісії.

6.5. За результатами конкурсу комісія складає протокол, у якому, зокрема, зазначається:

-        найменування об'єкта інвестиції;

-        склад присутніх членів комісії;

-        відомості про учасників  конкурсу;

-        пропозиції учасників конкурсу;

-        результати голосування;

-        обґрунтування визначення переможця конкурсу.

6.6. Організатор конкурсу після підписання протоколу готує проект інвестиційного договору, який  узгоджується з переможцем.

6.7. Після узгодження проекту інвестиційного договору з переможцем конкурсу, договір затверджується на засіданні конкурсної комісії.  

6.8. У разі затвердження рішення конкурсної комісії міською радою, переможець конкурсу та інші учасники конкурсу повідомляються про  це конкурсною комісією.

6.9. Після прийняття рішення міської ради, конкурсна комісія повинна опублікувати результати конкурсу на офіційному сайті міської ради  чи на міському сайті або в місцевій газеті «Региональные вести».

 

7. Порядок укладення інвестиційних договорів

7.1. Проект інвестиційного договору розробляється відповідно до законодавства України та умов конкурсу і повинен містити умови та терміни реалізації інвестиційного проекту.

7.2. З моменту прийняття рішення щодо переможця  конкурсу для залучення інвестора з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень» до моменту скасування такого рішення, організатор конкурсу не має права вести переговори про укладення інвестиційного договору з іншими особами, в тому числі з іншими учасниками, які брали участь у конкурсі.

7.3. Інвестиційний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

7.4. Якщо переможець конкурсу  відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця конкурсу скасовується.

З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу, конкурсна комісія має право розпочати переговори з іншими учасниками конкурсу.

7.5. В процесі виконання інвестиційного договору сторони можуть шляхом укладення додаткової угоди змінити його умови, за винятком умов, що є істотними та відображають умови здійснення інвестиційної діяльності, визначені в результаті проведення інвестиційного конкурсу.

7.6. Заміна інвестора в інвестиційному договорі можлива при умові виконання ним не менше 2/3 робіт, при чому остаточний процент виконання робіт встановлює організація, яка має відповідні ліцензії для здійснення такого виду діяльності згідно чинного законодавства, та за наявності інших нижчеперелічених умов:

-        інші сторони інвестиційного договору не заперечують проти заміни інвестора;

-        новий інвестор погодився на вступ до інвестиційного договору на визначених в ньому умовах, що були погоджені з попереднім інвестором;

-        конкурсна комісія надала згоду на заміну інвестора.

7.7. За наявності усіх обставин щодо заміни інвестора, укладається інвестиційний договір з новим інвестором.

7.8. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір з інвестором у встановленому законом порядку, якщо інвестор порушує умови інвестиційного договору.

        У разі розірвання договору з інвестором організатор конкурсу вирішує питання про залучення нового інвестора.

 8. Розгляд спорів

 8.1. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу,
розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради                                                                                            К.І.Мусейко

 

 

 

 

 

  Додаток 2

                                                                                     до рішення міської ради

 30.09.2016  № 7/13-12

  

Конкурсна документація

ЗМІСТ:

1.   Найменування, місцезнаходження, контактні телефони організатора конкурсу.

2.    Найменування та адреса об’єкту, відносно якого проводиться конкурс.

3.    Кваліфікаційні вимоги до учасника конкурсу.

4.   Умови конкурсу.

5.   Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

6.   Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

7.   Термін проведення робіт з утримання та ремонту об’єкта благоустрою.

8.   Органи та особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу.

9.    Вимоги до конкурсних пропозицій.

1.10.       Обсяг робіт з реалізації проекту.

1.11.       Вимоги до оформлення конкурсної пропозиції.

Додаток 1. Заява на участь у конкурсі

Додаток 2. Проект інвестиційного договору

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                            К.І.Мусейко

      

 

 

 

 

         

          Додаток 3

          до рішення міської ради

                                                                                                  30.09.2016  № 7/13-12

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на проведення конкурсу для залучення інвестора з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                     «Про інвестиційну діяльність», Новогродіська міська рада оголошує конкурс для залучення інвестора з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень», згідно з процедурами та умовами, визначеними у цій конкурсній документації.

До конкурсної документації входять зразки документів та інші інформаційні матеріали для претендентів (додатки).

1.2. Організатор конкурсу – Новогродівська міська рада, 85483, м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46, тел. 06237-3-33-43, 3-33-69.

1.3. Найменування та адреса об’єктів, відносно яких проводиться конкурс:

 - блочно-модульна котельня №1 вул. Паркова,38-а;

- блочно-модульна котельня №2 вул.Паркова,58;

- блочно-модульна котельня №3 вул.Олега Кошового;

- блочно-модульна котельня №4 вул.10-ти річчя Незалежності України;

- блочно-модульна котельня №5 вул. Водоп’янова.

1.4. Кваліфікаційні вимоги.

1.4.1. Учасник подає документи, що підтверджують відповідність учасника встановленим кваліфікаційним вимогам згідно з додатком 2 до конкурсної документації.

1.4.2. Комісія має право запросити від будь-якого учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним та іншим вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів.

Учасники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у даному розділі та додатках.

1.5. Умови для проведення конкурсу.

1.5.1. Цим конкурсом передбачається, що учасник повинен здійснити реалізацію проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

1.5.2. Умовою цього конкурсу є те, що учасниками є фізичні особи-підприємці  чи юридичні особи-резиденти, які підтвердили намір взяти участь у конкурсі і подають чи подали конкурсну пропозицію. Кожний учасник подає свої конкурсні пропозиції у належно оформленому вигляді, згідно з вказаними нижче вимогами.

1.5.3. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з оформленням та поданням конкурсної пропозиції, а організатор конкурсу не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату конкурсу.

1.6. Способи, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.

1.6.1. Конкурсні пропозиції подаються у письмовому вигляді відповідно до вимог конкурсної документації не пізніше ніж за 5 календарних днів з дати опублікування оголошення           про проведення конкурсу до відділу комунального господарства та благоустрою управління міського господарства Новогродівської міської ради за адресою: м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46.

1.6.2. Дата до 06.10.2016.

1.6.3. Час до 09-00 год.

1.7.    Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

1.7.1. Розкриття конвертів здійснюється в залі засідань виконавчого комітету Новогродівської міської ради за адресою: м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46, 2-й поверх.

1.7.2. Дата 07.10.2016 р.

1.7.3. Час 10-00 год.

1.8. Вимоги до конкурсних пропозицій.

До заявки фізичні особи –підприємці додають:

- свідоцтво про  державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців;

- ліцензія;

- конкурсна пропозиція щодо виконання умов конкурсу.

Юридичні особ додають:

-статут підприємства;

-свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців;

-копія довідки ЄДРПОУ;

-ліцензія;

-відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності:

а) баланс підприємства;

б) довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом станом на момент оголошення конкурсу;

-конкурсна пропозиція щодо виконання умов конкурсу.

За рішенням конкурсної комісії до заявки можуть додаватися й інші відомості. Учасник повинен подавати достовірні та підтверджені документально відомості у складі пакету документів для участі у конкурсі.

1.9. Обсяг робіт: встановлення п’яти блочно-модульних котелень, котли універсальні, зовнішнього розміщення типу КВГ-135-УТП, загальною потужністю W = 2,767 МВт.

1.10 Вимоги до оформлення конкурсних пропозицій.

1.10.1. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита та мати нумерацію сторінок і реєстр наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок. Відомості про учасника, кваліфікаційна частина запечатуються у конверт, на якому зазначається повне найменування організатора та місцезнаходження конкурсної комісії, а також найменування та місцезнаходження учасника конкурсу, об’єкт реалізації, щодо  якого подається пропозиція відповідно до оголошення. На конверті з конкурсною пропозицією повинно бути написано великими буквами «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ».

1.10.2.На всіх сторінках конкурсної пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої особи .

У разі, якщо учасником є фізична особа –підприємець, та у разі відсутності у такого учасника печатки, всі сторінки конкурсної пропозиції повинні містити особистий підпис суб’єкта підприємницької діяльності чи уповноваженої особи

1.10.3. При наявності виправлень у конкурсній пропозиції учасника, біля виправлень повинен бути зроблений надпис «вірно» за підписом уповноваженої особи, завіреною печаткою- учасника конкурсу.

1.10.4. Якщо конверти не запечатані або не промарковані відповідно до вищенаведених вимог, Комісія не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

1.10.5. Передбачені конкурсною документацією вимоги та умови щодо проведення конкурсу є обов’язковими для конкурсної комісії та його учасників.

1.11. Основними критеріями для визначення переможця є:

- фінансова спроможність учасника конкурсу;

- строки виконання робіт з реалізації проекту;

- надійність учасника, його досвід у бізнесі, серйозність його намірів.

 

 

Секретар міської ради                                                                                            К.І.Мусейко

 

 

 

 

 

Додаток №1

до конкурсної документації

для залучення інвестора  з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

Бланк  організації

Адресат: Комісія з проведення конкурсу для

залучення інвестора з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

85483, м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46

 

Заявка

на участь у конкурсі 

Дата _____________________2016.                                                                     м.Новогродівка

Учасник_________________________________________________________ (повна назва, код ЗКПО, адреса)

________________________________________________________________

                       (банківські реквізити,  телефон,  факс)

 

повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами конкурсу та конкурсною документацією, направляємо Вам конкурсну пропозицію.

 

У разі визнання переможцем конкурсу зобов'язуємося реалізувати робочий проект «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

 

 

Відповідальний за участь у конкурсі ___________________________.

 

До заявки додаються: (перелік документів згідно з  затвердженою конкурсною документацією)

 

Фізична особа- підприємець ___________________ПІБ

 

Секретар міської ради                                                                                            К.І.Мусейко

 

Додаток 2 до конкурсної документації

для залучення інвестора  з метою реалізації робочого проекту: «Реконструкція системи теплозабезпечення м.Новогродівка, шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелень».

 

                ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР (ПРОЕКТ)
               на реалізацію інвестиційного проекту
               на території
міста Новогродівка

м. Новогродівка                             "___"__________ _____ р.

_________________________________________________________________
     (найменування особи, що реалізує інвестиційний проект на_________________________________________________________________
    території м.Новогродівка)

(далі - Інвестор) в особі _______________________________________,
         (посада, ініціали та прізвище)

який/яка діє на підставі _________________________________________
                               (положення, статут, доручення)

з однієї сторони, та _____________________________________________
                      (назва органу, уповноваженого на укладення _________________________________________________________________
                            договору)

(далі - Орган управління) в особі ________________________________
                                   (посада, ініціали та прізвище)

який/яка діє на підставі _________________________________________
                              (положення, статут, доручення)

з іншої сторони, відповідно до ___________________________________
                                   (назва акта законодавства)

__________________________________________________________________

на підставі  свідоцтва  (рішення)  про  схвалення   (затвердження)
інвестиційного проекту від ____ ______________ ______ р. N _______
уклали цей договір (контракт) про нижченаведене.

 Предмет договору (контракту)

     1. Інвестор зобов'язується на власний ризик і за власні кошти
відповідно   до   умов   цього  договору  (контракту)  забезпечити
реалізацію схваленого (затвердженого) інвестиційного проекту «Реконструкція системи теплопостачання м.Новогродівка шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелен», уклали цей договір про нижчевикладене:

 

1. Предмет Договору

Згідно Угоди про передачу майнових прав на інвестиційний об’єкт.

1.1.            Інвестор зобов’язується здійснити фінансування усіх витрат, пов'язаних з об’єктом інвестування за власні кошти.

1.2.            Інвестор прийняв об’єкт інвестиції з метою реконструкції системи теплопостачання шляхом встановлення модульних котелен .

Характеристика Об’єкту інвестування, обраного Інвестором для інвестування за цим Договором:

- блочно-модульна котельня №1 вул. Паркова,38-а;

- блочно-модульна котельня №2 вул.Паркова,58;

- блочно-модульна котельня №3 вул.Олега Кошового;

- блочно-модульна котельня №4 вул.10-ти річчя Незалежності України;

- блочно-модульна котельня №5 вул. Водоп’янова.

1.3.            Інвестор володіє, користується і розпоряджається об’єктом інвестицій та результатами інвестицій.

1.4.            Державна реєстрація права власності на об’єкт, проводиться згідно з чинним законодавством. Оформлення та реєстрація права власності на Об'єкт інвестування здійснюється Інвестором самостійно та за власний рахунок.

1.5.            Після виконання інвестором зобов’язань згідно з дійсним Договором і введення об’єкту в експлуатацію Інвестор  зобов'язан надати пільговий тариф  оплати теплопостачання бюджетних установ на суму відшкодування коштів витрачених місцевим бюджетом на розробку робочого проекту у сумі 385735грн. (триста вісімдесят п’ять тисяч сімсот тридцять п’ять грн).

2. Порядок та умови здійснення інвестицій.

2.1.                Загальна орієнтовна сума  інвестицій складає 7577473 грн   (сім мільйонів п’ятсот сімдесят сім тисяч чотириста сімдесят три  гривні) , з яких:

2.1.1.          Орієнтовна вартість реконструкції Об'єкта інвестування у розмірі запропонованої Інвестором інвестиційної вартості становить  (сім мільйонів п’ятсот сімдесят сім тисяч чотириста сімдесят три  гривні) гривень без врахування ПДВ.

2.2.                Інвестор здійснює інвестування будівництва Об'єкта інвестування та залучає до  будівництва належного підрядчика.

2.3.                Сума інвестицій, зазначена в пункті 2.1.1 цього Договору,  можуть збільшуватись/зменшуватись в залежності від зміни кошторисної вартості будівництва Об’єкту інвестування.

3. Права та обов'язки Сторін

Права та обов’язки Виконкому:

3.1.                Здійснювати контроль за дотриманням та виконанням умов інвестиційного договору.

3.1.1.          Після виконання Інвестором своїх зобов'язань та завершення будівництва Міська рада зобов'язується сприяти оформленню права власності Інвестору на об’єкт інвестування.

3.1.2.          Міська рада зобов'язується надати Інвестору робочий проект «Реконструкція системи теплопостачання шляхом встановлення п’яти блочно-модульних котелен» у повному обсязі  об'єкта інвестування.

3.1.3.      Міська рада має право делегувати повноваження проведення експертизи з відповідності проектної документації нормативно-правовим актам про охорону праці та промислову безпеку Інвестору;

3.1.4.          Міська рада має право доступу до інформації, документів, пов'язаних з
виконанням Інвестором умов цього Договору, тощо.

3.1.5.          Міська рада має право розірвати даний Договір з Інвестором, якщо Інвестор не виконує або виконує неналежним чином свої обов'язки. У разі розірвання Договору з Інвестором,Міська рада приймає рішення про залучення нового Інвестора згідно з чинним законодавством.

Права та обов'язки Інвестора:

3.2.                     Інвестор зобов'язується:

3.2.1.          Здійснювати інвестування будівництва Об'єкта інвестування поетапно у обсягах, та у строки передбачених умовами Договору. Черговість, строки виконання етапів інвестування оформлюються додатковою угодою, підписаної сторонами.

3.3.Відповідно до пункту 1.5 договору  Інвестор  забовязан надати пільговий тариф  оплати теплопостачання бюджетних установ на суму відшкодування коштів витрачених місцевим бюджетом на розробку робочого проекту у сумі 385735грн. (триста вісімдесят п’ять тисяч сімсот тридцять п’ять грн).

3.3.1.          Виступає замовником реконструкції Об'єкта інвестування, в тому числі:

-              отримує відповідні дозволи на проведення реконструкції Об'єкта інвестування;

-                   здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконуваних робіт кошторисам і проектній документації.

-                проводить експертизу з відповідності проектної документації нормативно-правовим актам про охорону праці та промислову безпеку;

-                   розробляє проет землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення БМК.

3.3.2.          Забезпечити укладення всіх необхідних договорів на реконструкції Об'єкта інвестування.

3.3.3.          Здійснити всі необхідні дії з контролю за виконанням підрядними організаціями договорів на проектування будівництва Об’єкту інвестування та будівельного підряду.

 

4. Відповідальність сторін.

4.1.                Сторони несуть відповідальність за невиконання цього Договору відповідно до
чинного законодавства України.

4.2.                Збитки, заподіяні однією Стороною іншій Стороні, підлягають відшкодуванню в повному обсязі винною Стороною.

4.3.                У разі дострокового розірвання цього Договору в зв'язку з порушенням Інвестором прийнятих на себе зобов'язань суми, сплачені Інвестором відповідно до цього Договору та виконані роботи по будівництву, поверненню та відшкодуванню не підлягають.

 

5. Обставини непереборної сили.

5.1.                Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо таке невиконання є наслідком дії
обставин непереборної сили (форс-мажору).

5.2.                Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють зовнішні і надзвичайні події, які не існували під час підписання цього Договору і виникли незалежно від волі
Сторін, за умови, якщо Сторони не могли передбачити настання таких наслідків чи
перешкодити їх виникненню за допомогою коштів, застосування яких справедливо
вимагати та очікувати від Сторони, яка зазнала дії обставин непереборної сили.

5.3.                Обставинами непереборної сили визнаються, але не обмежуються ними, події: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією будь-яким
ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії. повстання, революції, страйки.
соціальні конфлікти, блокади, ембарго, зміни в законодавстві і т.д.

5.4.                Сторона, яка втратила можливість виконати зобов'язання внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана негайно телефаксом або телеграмою повідомити іншу Сторону про виникнення, вид і можливу тривалість подій, які перешкоджають належному виконанню зобов'язань по цьому Договору.

5.5.                Якщо обставини непереборної сили будуть тривати більше трьох місяців, Сторони повинні вирішити подальшу долю цього Договору.

5.6.                Неплатоспроможність Сторони, визнання її банкрутом, ліквідація або відсутність грошових коштів на його рахунках не розглядається Сторонами як випадок дії обставин непереборної сили.

6. Порядок вирішення спорів.

6.1.                Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору або в зв'язку з ним, підлягають вирішенню шляхом переговорів та взаємних консультацій між Сторонами.

6.2.                Якщо сторони не дійдуть у розумний строк до взаємоприйнятного рішення, спір підлягає передачі на розгляд до суду (господарського суду) відповідно до законодавства України.

 

7. Зміни та доповнення до Договору.

7.1.                Чинними і обов'язковими для Сторін визнаються виключно ті зміни й доповнення, що здійснені за їх взаємною згодою уповноваженими особами Сторін в письмовій формі та нотаріально посвідчені.

 

8. Заміна Сторони Договору.

8.1.                Заміна Інвестора допускається в порядку, установленому чинним законодавством України.

 

9. Набрання чинності, дія Договору та його припинення.

9.1.                Договір набирає чинності після підписання та затвердження міською радою

9.2.                Цей Договір припиняється після повного виконання сторонами своїх зобов'язань, про що підписується відповідний акт.

9.3.                Цей договір може бути достроково припинений шляхом підписання сторонами угоди про врегулювання всіх розбіжностей, які виникають в зв'язку з таким достроковим припиненням.

9.4.                У разі дострокового припинення договору Міська рада вирішує питання про залучення інвестора за конкурсом.                 

 

10. Прикінцеві положення.

10.1.            Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, два з яких видаються сторона.

 

11. Реквізити та підписи сторін.

«Міська рада»                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

«Інвестор»

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                            К.І.Мусейко

Блочномодульныекотельные конкурс Новогродовка
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію