Рішення про виїздну (виносну) торгівлю.

 Решение 001

 Положение (лист с подписью)

 

                                                                                                     Додаток

                                                                                   до рішення міської ради

                                                                              від_27.05.2016р._№_7/7-42_

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИЇЗНУ (ВИНОСНУ) ТОРГІВЛЮ    ТА ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ В  М. НОВОГРОДІВКА

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Положення про порядок організації виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків у місті Новогродівка  (далі – Положення) визначає основні вимоги щодо порядку організації виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами, підприємцями, що здійснюють  діяльність на території міста Новогродівка (далі – суб’єкти). Дане Положення визначає вимоги до організації виїзної(виносної) торгівлі  на території міста  Новогродівка  і є обов’язковим для виконання.

1.2. Виїзна (виносна) торгівля є різновидом дрібнороздрібної торгівлі, тобто різновидом торгівлі через дрібнороздрібну торговельну мережу. Роздрібна торгівля через дрібнороздрібну торговельну мережу є однією з форм позамагазинного продажу товарів.

Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста Новогродівка (далі Порядок) розроблено відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності»,  «Про адміністративні послуги»,  постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення ”,наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» та інших нормативних актів.

 

2.Основні терміни  

2.1.      Засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, тощо.

2.2.      Виїзна торгівля - торгівля за межами торговельного приміщення через різні засоби пересувної мережі для дрібної торгівлі: автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, автопричепи, візки,  спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.

2.3.      Виносна торгівля — торгівля за межами торговельного  приміщення, біля стаціонарного закладу торгівлі або ресторанного господарства, продукцією, що реалізується у даному закладі.

2.4. Дозвіл на виїзну (виносну) торгівлю в місті Новогродівка (далі-Дозвіл) є безоплатним дозвільним документом, який надає право його власнику на експлуатацію тимчасового об’єкта виїзної (виносної) торгівлі. Дозвіл видається за встановленою формою, затвердженою рішенням міської ради (за встановленим зразком відповідно до додатку №2).

2.5. Інші терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством.

3. Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території м. Новогродівка

 

3.1.Умови розміщення пунктів виїзної торгівлі

 

3.1.1. Розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі здійснюється відповідно до вимог будівельних, санітарних, пожежних, інших норм і правил, а також з врахуванням вимог інших актів, прийнятих у межах компетенції органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3.1.2. Об’єкти виїзної (виносної) торгівлі повинні мати належний естетичний вигляд,  відповідати вимогам правил торгівлі та нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки.

3.1.3. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до пункту виїзної (виносної) торгівлі території. У випадках порушення Правил благоустрою міста суб’єкт, який здійснює торгівлю буде притягнутий до адміністративної відповідальності, згідно статті 152 КУпАП.

3.1.4. Розміщення пунктів виїзної (виносної) торгівлі дозволяється в районах вулиць, площ та інших орієнтирів, що вказані в дозволах, за умови дотримання правил безпеки руху транспорту й пішоходів.

3.1.5. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах завширшки не менше 4 метрів за межею пішохідної частини. Товар і звільнена від нього тара повинні складуватися на тротуарі поруч із зазначеними пересувними елементами і за межами його пішохідної частини.

3.1.6. Заборонено розміщення пунктів виїзної (виносної) торгівлі:

- в межах міських комунікацій;

- на газонах, зелених насадженнях;

- на землях, обтяжених правами землекористувачів, без їх згоди;

- в природоохоронних зонах, охоронних зонах пам’ятників історії та культури (за винятком обслуговування міських заходів).

 

3.2. Умови провадження торговельної діяльності

 

3.2.1. Продаж товарів під час виїзної (виносної) торгівлі здійснюється через засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), торгівельні автомати,  палатки, прилавки, столики, розноски, лотки, тощо.

3.2.2. Під час виїзної (виносної) торгівлі дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, яка проводиться згідно з правилами їх продажу.

Торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами можливо здійснювати лише за умови, що продовольчі товари мають герметичну (непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного сусідства.

При організації святкових заходів виїзну (виносну) торгівлю дозволяється доповнити товарами наступного асортименту: шашлики, хот-доги з соусними начинками, піца з напівфабрикатів і гарячі напої на розлив (при наявності одноразового посуду), бутильована вода.

3.2.3. Торгівля проводиться суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними та фізичними особами) на території міста після отримання дозволу виконавчого комітету Новогродівської міської ради.

3.2.4. Господарюючи суб'єкти, при організації виїзної (виносної) торгівлі, повинні керуватися та дотримуватися вимог Законів України «Про захист прав споживачів», «Про споживчу кооперацію», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про дорожній рух», Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, що затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року   № 369, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність, Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, а також цим Порядком. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. №198

 

3.2.5. Тимчасова (святкова) торгівля з лотків проводиться суб’єктами підприємницької діяльності, в тому числі сільськогосподарськими виробниками з нагоди свят, ярмарок або інших культурно-масових заходів, які організовуються місцевою владою,  підприємствами та установами  міста.

 

3.2.6. У разі здійснення виїзної або виносної торгівлі на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб'єкта господарювання, що організував торгівлю:

 • для юридичної особи — найменування, адреса і номер телефону;
 • для фізичної особи - підприємця — прізвище, ім’я та по батькові, документ, що підтверджує державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.

 

 

3.2.7. Працівники, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів із засобів пересувної мережі на товари, що одержані для продажу, повинні мати та пред’явити на вимогу контролюючого органу :

- документи про надходження товарів до продажу (товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти тощо із зазначенням назви, сорту, кількості, ціни та загальної вартості товару);

- документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів (для імпортних товарів – копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера і українською або російською мовою та завірені печаткою суб'єкта господарювання, від якого одержані ці товари);

- для товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні (Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 р.  № 28 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 4 травня 2005 р. за  № 466/10746), у накладній або в іншому відвантажувальному документі має бути зазначено реєстраційний номер сертифікатів відповідності та/або реєстраційні номери декларацій про відповідність;

- ярлики (цінники) або покажчики цін;

 

3.2.8. Особи, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів з засобів пересувної мережі підлягають в установленому порядку обов'язковому систематичному медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, копія якої зберігається на робочих місцях працівників.

Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються.

3.2.9. На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину та продовольчі товари, повинен бути оформлений санітарний паспорт.

3.2.10. Торгівля із засобів пересувної мережі напоями на розлив, продовольчими товарами та продукцією громадського харчування без упаковки, не допускається без підключення до водопровідної та каналізаційної мережі, мати місця для миття рук, обладнання, інвентарю (або посуд одноразового використання), комплект миючих і дезінфікуючих засобів, бачки з кришками для збирання відходів.

Для приготування продукції повинна використовуватися питна вода, яка відповідає ДСанПіН 2.2.4-400-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Відповідно до вимог СанПіН 5781-91 у засобах пересувної мережі по закінченні робочого дня перевізне та переносне обладнання повинно бути піддане санітарній обробці, автотранспорт повинен бути чистим, справним, кузов машини повинен мати гігієнічне покриття, мийка й санітарна обробка автотранспорту, призначеного для перевезення харчових продуктів, повинна здійснюватись в автогосподарствах, дезінфекція транспорту проводиться в міру необхідності, але не менш як 1 раз у 10 днів тощо.

Обладнання, що використовується для продажу продовольчих товарів, повинно мати гігієнічні висновки (сертифікати відповідності), що їх надають виробники.

Працівники засобів пересувної мережі зобов’язані утримувати їх, а також навколишню територію в чистоті, стежити за якістю прийнятих і реалізованих харчових продуктів, суворо дотримуватись термінів реалізації та правил відпускання харчових продуктів, запобігати забрудненню продуктів, бути охайно одягненим, носити чистий санітарний одяг установленого зразка, спеціальний головний убір, нагрудний фірмовий знак, суворо дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки після кожної перерви в роботі та у міру необхідності.

3.2.11. Під час продажу товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі суб'єкт господарювання відповідає за підтримання чистоти та порядку на прилеглій до об’єкту   торгівлі території. У випадках порушення Правил благоустрою міста суб’єкт, який здійснює торгівлю буде притягнутий до адміністративної відповідальності, згідно статті 152 КУпАП.

3.2.12. Забороняється зміна  групи товарів  об’єктів виносної  та  виїзної торгівлі без погодження із виконавчим комітетом міської ради.

 

4. Порядок отримання дозволу на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі

 

4.1. Для розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі  суб’єкту господарювання необхідно отримати Дозвіл, для чого він  подає у Центр надання адміністративних послуг наступні документи:

4.1.2. Для отримання дозволу на розміщення об’єкту виносної торгівлі, заявник подає наступні документи:

 • заява згідно з додатком №1 до Положення;
 • перелік продукції, що реалізується;
  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • договір на оренду приміщення або свідоцтво про право власності.

4.1.3. Для  отримання  дозволу  на  розміщення  об’єкту виїзної торгівлі, заявник подає наступні документи:

 • заява згідно з додатком №1 до Положення;
 • перелік продукції, що реалізується;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

 

4.1.4 Відповідальність за підготовку проекту рішення виконавчого комітету несе  відділ економіки Новогродівської міської ради.

  Граничний строк надання адміністративної послуги не повинен перевищувати тридцяти календарних днів з дня прийняття заяви.

4.1.5.  Рішення щодо надання дозволу приймається виконавчим комітетом міської ради за зверненням суб’єкта господарської діяльності. Строк здійснення виїзної та виносної торгівлі встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради на термін зазначений у заяві, але в межах календарного року.

4.1.6. Після прийняття позитивного рішення виконавчим комітетом міської ради, Центром надання адміністративних послуг, заявнику надається дозвіл, відповідно до розділу 2.4 даного Порядку.

 

4.2. Особливості тимчасової (святкової)торгівлі та проведення ярмарків.

1)  Суб`єкти підприємницької діяльності, які мають бажання здійснювати (виїзну, виносну) торгівлю з лотків під час проведення в місті культурно-масових заходів та проведення ярмарків, повинні подати до Центру надання адміністративних послуг наступні документи:
- заяву на ім’я міського голови;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- асортиментний перелік товарів, що реалізується.

Після реєстрації документів у Центрі надання адміністративних послуг пакет документів передається до відділу економіки Новогродівської міської ради.

2) відділ економіки протягом 5-ти календарних днів забезпечує:

- підготовку відповідного проекту розпорядження міського голови про розміщення об’єктів виїзної (виносної) торгівлі;

- передачу в Центр надання адміністративних послуг розпорядження міського голови або обґрунтованої відмови.

3) Адміністратор не пізніше наступного робочого дня повідомляє суб’єкта господарювання (заявника) шляхом телефонного повідомлення  про надання погодження на розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі та за відповідним зверненням видає його копію заявникові.

4) У розпорядженні міського голови на розміщення об’єктів виїзної (виносної) торгівлі під час проведення у місті культурно-масових заходів та ярмарків зазначаються всі суб’єкти господарювання , а також час і місце проведення такої торгівлі. Копії розпорядження направляються місцевим правоохоронним органам та заінтересованим суб’єктам господарювання, які братимуть участь у святковій торгівлі.

4.3. У наданні дозволу може бути відмовлено з наступних підстав:

- подання встановленого пакету документів не в повному обсязі;

- виявлення недостовірної інформації в поданих документах;

- відсутність у переліку видів діяльності суб’єкта господарювання, згідно даних Єдиного державного реєстру, які пов’язані із предметом дозволу.

4.4. У разі виникнення  підстав, передбачених пунктом 4.3 Порядку, відділом економіки Новогродівської міської ради протягом десяти робочих днів, з дня реєстрації заяв, на адресу заявника готується обґрунтована відмова. Відмова передається Центру надання адміністративних послуг для інформування заявника.

4.5. У випадку виникнення інших підстав, передбачених чинним законодавством виконавчий комітет міської ради приймає рішення про відмову у видачі дозволу на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста Новогродівка, про що автор звернення повідомляється Центром надання адміністративних послуг, протягом 10 робочих днів, з дня прийняття рішення.

4.6. Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у встановленому чинним законодавством порядку.

4.9. Дозвіл на розміщення об'єктів виїзної (виносної) торгівлі громадянам, які мають намір реалізовувати сільськогосподарську або іншу продукцію  власного виробництва, що не має ознак господарської діяльності згідно із цим Положенням не надається. Реалізація такої продукції громадянами здійснюється на територіях ринків міста у порядку, визначеному Правилами торгівлі на ринках.

 

5. Припинення дії дозволу на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі

5.1.  Анулювання дозволу здійснюється виконкомом на підставі протоколів перевірок за поданням контролюючих органів або на підставі обґрунтованих, неодноразових письмових скарг споживачів.

5.2. Дозвіл припиняється:

- в разі закінчення його дії;

- в разі недотримання вимог розміщення об’єкта виїзної (виносної) торгівлі відповідно до  дозволу;

- у разі порушення норм даного Порядку та  діючого законодавства;

- у разі ліквідації суб’єкта господарювання відносно якого було оформлено Дозвіл;

- у разі смерті фізичної особи відносно якої оформлено Дозвіл.

- у разі систематичного порушення суб’єктом та його працівниками вимог законодавства, цього Положення, інших нормативних актів, дозвіл на організацію виїзної (виносної) торгівлі призупиняється до усунення порушень або анулюється розпорядженням міського голови про що інформуються суб’єкти підприємницької діяльності через видачу виписки з розпорядження.

6. Відповідальність і  контроль за виконанням

6.1. Відповідальність за порушення вимог щодо організації виїзної (виносної) торгівлі суб’єкти та їх уповноважені особи несуть згідно із чинним законодавством.

6.2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування в межах компетенції, наданої законодавством.

 

7.  Заключні положення

7.1. Скасування виданого Дозволу може бути здійснено у разі систематичних порушень  (двох і більше) працівниками об’єктів виїзної торгівлі вимог законодавства, правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, інших нормативних актів.

7.2. Дозвіл анулюється органом, що його видав, в тому числі за поданням органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів.

7.3.Суб’єкти   господарювання,  які  здійснюють  виїзну (виносну)  торгівлю  без дозволу  міськвиконкому  притягуються до  адміністративної   відповідальності   згідно   статті  160, 164  КУпАП.

 

 

Секретар міської ради                                                                                           К.І. Мусейко

 

 

Додаток  1                                            

до Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків у місті Новогродівка 

 

 

Заява

Про надання Дозволу на розміщення об’єкту виїзної (виносної)

 торгівлі в м. Новогродівка

 

                                                                                              Ногродівському міському голові

Білецькій Л.М.

_____________________________

(ПІБ підприємця, найменування юридичних осіб)

_____________________________

(Юридична адреса для юридичних осіб, домашня адреса для фізичних осіб, телефон)

 

Заява

 

Заявник_____________________________________________________________________________________________________________________________________                                      _____________

(назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

Адреса __                                                                                                                                                      __                                                                        _________________________________________________________________                         __

(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса)

ПІБ керівника підприємства____________________________________________________                _

Паспорт___     ___№__           _____виданий «____»___________________________________            ___

                                                                                           (для фізичної особи)

_____________________________________________________________________________

                                           (ким виданий)

Реєстраційне свідоцтво №_________від  «___»       ________20____р.

Ідентифікаційний код _______________________________________

 

Прошу Вас видати дозвіл на розміщення об’єкту виїзної (виносної) торгівлі

                                                                                                                                                                                        

(тип і спеціалізація об’єкту)

За адресою:___________________________________________________________________

(вказати місце розташування та площу)

Режим роботи_________________________________________________________________

 

Термін розміщення ____________________________________________________________

 

При організації роботи об’єкта зобов’язуюсь дотримуватися правила торгівлі, санітарні норми та правила, норми пожежної безпеки, Правила благоустрою міста Новогродівка, інші нормативно-правові акти України, що регламентують даний вид діяльності. З Положенням про порядок надання дозволу на виїзну(виносну) торгівлю та проведення ярмарків в                м. Новогродівка ознайомлений (а) і зобов’язуюсь виконувати.

 

Дата_____________                                                                                      Підпис____________

 

Я___________________________________ згідно Закону України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010 № 2297-VI даю згоду на збирання, обробку та зберігання персональних даних.

 

Дата_____________                                                                            Підпис____________

 

 

Додаток  2                                   

до Положення про порядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків у місті Новогродівка 

 

 

Дозвіл на розміщення об’єкту виїзної (виносної) торгівлі

в м. Новогродівка

 

 

№_____                                                                             «____»___________201_

 

Новогродівська міська рада дозволяє (погоджує)

____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________

(юридична адреса, дані свідоцтва про державну реєстрацію, паспортні дані)

_____________________________________________________________________________

Розміщення об’єкту виїзної (виносної) торгівлі у відповідності з листом

погодження від «_____»_________20____

 

Місце розміщення об’єкту ______________________________________________________

 

Тип і спеціалізації об’єкту_______________________________________________________

 

Режим роботи об’єкту__________________________________________________________

 

Термін роботи об’єкту __________________________________________________________

 

Заводський та інвентарний номер СИТ____________________________________________

(ваговимірювального обладнання)

 

 

 

Міський голова                                                                                           Л.М. Білецька

 

 

Зворотна сторона

 

Відмітки контролюючих органів

 

№ акта

Дата перевірки

Найменування контролюючого органу

ПІБ перевіряючого

Короткий зміст

Підпис продавця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3

 до порядку організації виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарок  у місті Новогродівка

 

Заява

Про надання дозволу на розміщення об’єкту виїзної (виносної)

 торгівлі під час проведення культурно-масових заходів

та ярмарок в м. Новогродівка

 

                                                                                               Новогродівському міському голові

Білецькій Л.М.

_____________________________

(ПІБ підприємця, найменування юридичних осіб)

_____________________________

(Юридична адреса для юридичних осіб, домашня адреса для фізичних осіб, телефон)

 

Заява

 

Заявник_____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця)

Адреса _______________________________________________________________________

(для юридичної особи – юридична адреса, для фізичної особи – домашня адреса)

ПІБ керівника підприємства_____________________________________________________

Паспорт______№_______виданий «____»_________________________________   _______

                                                                                           (для фізичної особи)

_____________________________________________________________________________

                                           (ким виданий)

Реєстраційне свідоцтво №_________від  «___»       ________20____р.

Ідентифікаційний код _______________________________________

 

Прошу Вас видати дозвіл-погодження на розміщення об’єкту виїзної (виносної) торгівлі під час проведення культурно-масових заходів, ярмарок

_____________________________________________________________________________

(тип і спеціалізація об’єкту)

 

За адресою:___________________________________________________________________

(вказати місце розташування та площу)

Режим роботи_________________________________________________________________

 

Термін розміщення ____________________________________________________________

При організації роботи об’єкта зобов’язуюсь дотримуватися правила торгівлі, санітарні норми та правила, норми пожежної безпеки, Правила благоустрою міста Новогродівка, інші нормативно-правові акти України, що регламентують даний вид діяльності. З Положенням про порядок надання дозволу на виїзну(виносну) торгівлю та проведення ярмарків в                м. Новогродівка ознайомлений (а) і зобов’язуюсь виконувати.

 

Дата_____________                                                                            Підпис____________

 

Я___________________________________ згідно Закону України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010 № 2297-VI даю згоду на збирання, обробку та зберігання персональних даних.

 

Дата_____________                                                                            Підпис____________

 

рішення торгівля ярмарок Новогродівська міська рада
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На территории Донецкой области почти каждый день изымают и обезвреживают взрывоопасные предметы. От подобной находки не застрахован никто. А найти «опасную игрушку» можно на отдыхе в лесу, на собственном огороде и даже на улицах города. Поэтому специалисты Службы спасения систематически проводят информационно-разъяснительные беседы относительно безопасного поведения при обнаружении взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой област...
Общество
Деснянский районный суд Чернигова арестовал заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака сроком на 60 дней, до 13 октября 2019 года. Об этом объявила председательствующая судья. Отмечается, что Грымчак может быть освобожден в случае, если за него будет внесен залог в размере 6 миллионов гривен. При этом прокуроры просили 12 миллионов гривен.
Общество
Кабинет министров внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли для выплаты долгов по зарплате перед шахтерами. Соответствующее постановление Кабмина №701 от 14 августа обнародовано на официальном правительственном портале. Документом внесены изменения в пункт 4 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли. "Из...
Общество
Ефект від освіти отримують тільки магістри, вважає економіст Українці – одна з найосвіченіших націй. Кожен третій – з вищою освітою. За цим показником ми на 11-му місці серед країн світу.Чи впливає рівень освіти на доходи і від яких ще факторів залежить зарплата українців? Сайт "Сьогодні" вивчив дані Держстату і ось що вийшло. У плюсі тільки магістри "В Україні віддача від освіти – нульова. Ефект не є статистично значущим", – говорить Ольга Купець, доцент...
Общество
Видеоблогер из России Сергей Борисов снял ролик о том, как отдыхают в Седово на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области Отдыхающие рассказали, что бюджет на 2 недели отдыха для семьи из трех человек составляет примерно 15-17 тысяч гривен. Обед в курортном поселке обошёлся блогеру в 105 рублей, комната с двумя кроватями - 200 руб. По мнению жителя РФ, цены - вполне приемлемы. Однако, жители Донецка рассказали о том, что при зарплате...
Общество
Средняя температура в июле была на 0,95 градуса Цельсия выше среднего показателя, зафиксированного в XX веке. В июле 2019 года температура воздуха была самой высокой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, заявили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA). По данным NOAA, средняя температура в июле была на 0,95 градуса Цельсия выше среднего показателя, зафиксированного в XX веке. Июль 2019 года побил предыдущий темпера...
Политика
Комитет начальников штабов Республики Корея заявил, что снаряды были запущены в сторону Японского моря. КНДР произвела в пятницу, 16 августа,  запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея. Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря. Ранее стало известно, что 10 августа КНДР провела запуск баллистических ракет малой дальности....
Общество
Колишній заступник міністра регіонального розвитку, а зараз співробітник Інституту громадського суспільства Анатолій Ткачук розповів, коли ми вийдемо на повне покриття України об'єднаними територіальними громадами, і чому ідея про проведення дострокових місцевих виборів суперечить Конституції Поки нова влада на політичному олімпі розмірковує, в який спосіб провести дострокові місцеві вибори, експерти попереджають, що це може поставити під загрозу подальшу ...
Политика
Один из приоритетов - ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет тому назад. Для урегулирования процесса возвращения жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма к нормальной жизни будет разработана концепция переходного правосудия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, который является сопредседателем Комиссии по вопросам правовой реформы. ...
Новости по теме
Жителям Селидово рассказали, как обращаться с взрывоопасными предметами
Суд арестовал Грымчака на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 6 млн. гривен
Кабинет министров выделил 250 миллионов гривен для выплаты зарплат шахтерам
Диплом і робота: як рівень освіти впливає на зарплату в Україні
Как тусят в Седово: плюсы и минусы отдыха на территории курорта в "ДНР"
Июль стал самым жарким месяцем в истории
Все про децентралізацію: чому дострокові місцеві вибори і перенесення столиці з Києва неможливі
Сын беглого Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР
В Офисе Президента инициируют Стратегию реинтеграции Донбасса и Крыма
ГПУ сообщила о подозрении Юрию Грымчаку: чиновнику грозит 12 лет лишения свободы